Namestitev električnega talnega ogrevanja in garancija

Pomembno nam je, da se uporabniki z Ebeco ogrevalnimi sistemi počutite varno. Zato nudimo tudi do 25 let garancije na naše izdelke. Pri električnih napeljavah obstajajo predpisi, ki jim je potrebno slediti.

Kdo lahko namesti talno ogrevanje?

Vsi sistemi za talno ogrevanje morajo biti nameščeni in priključeni na omrežje s strani pooblaščenih serviserjev oz. strokovno usposobljenih oseb. Pri namestitvi je potrebno upoštevati standarde za priklop električnih naprav.

Montaža talnega ogrevanja

Natančen potek montaže električnega talnega ogrevanja bo odvisen od uporabljenih proizvodov – kablov, preproge ali folije. Na splošno morajo biti toplotni viri položeni na čisto in enakomerno podlago, vgrajeni in nato prekriti s talno oblogo. Podrobni opisi namestitvenih postopkov so seveda zajeti v naših navodilih za namestitev.

Meritve in dokumentacija

  1. Pred, med in po polaganju električnega talnega ogrevanja je potrebno opraviti meritve upornosti in izolativnosti. S tem se zagotovi, da med namestitvijo ali polaganjem tal grelni kabli niso bili poškodovani.
  2. Meritve se zabeležijo v garancijski certifikat, ki vam ga monter preda ob zaključku del.
  3. Slike namestitve so prav tako priložene garanciji, s čemer se poenostavi določanje lokacije morebitnih napak, ki bi se pojavile kasneje.

Garancija na Ebeco talno ogrevanje

Nudimo 12 let garancije na vse, kar je vključeno v pakete talnega ogrevanja – razen termostatov, ki imajo 3 leta garancije. 12 letna garancija se prav tako nanaša na Ebeco izolacijske plošče, ki so nameščene v kombinaciji s talnim ogrevanjem. Naša garancija pokriva 100% spremljajočih stroškov kakršnekoli nastale škode.

Prav tako nudimo možnost podaljšanja garancije za talno ogrevanje na obdobje 25 let, če se prijavite preko spleta in priložite izpolnjen obrazec meritev, potrjen s strani pooblaščenega monterja. Podaljšana garancija ne velja za termostate. Vsa določila in pogoje lahko najdete tukaj. Zanesite se na Ebeco.