Garancija

Nudimo tri različne možnosti garancije, odvisno od kategorije produkta. S klikom na kategorijo izbranega produkta lahko preberete več o pogojih garancije. Za neopredeljene produkte veljajo splošni pogoji poslovanja.

ebeco garancija 25 let   ebeco garancija 12 let   ebeco garancija 3 leta

POGOJI GARANCIJE ZA IZDELKE TALNEGA OGREVANJA

ebeco garancija 12 letEbeco AB zagotavlja 12 let garancije za materialne napake na kablih in folijah, vključno z dobavljenimi dodatki ter izolacijskimi ploščami pri setih Cabe Kit, Thermoflex Kit, Foil Kit, Foil 230V in pri kablih Multiflex 20 (od tu naprej imenovani “produkti”). V primeru, da pride do materialnih napak na produktih v času garancije, se Ebeco AB zaveže k popravilu ali menjavi produktov brez stroškov za kupca. Prav tako je v Ebeco AB garancijo vključena povrnitev tal v izvorno stanje po izvedenem popravilu ali menjavi.

Obnovitev talne obloge je možna v primeru, če je kupec prihranil ali ima dostop do vsaj 1 m² originalne talne obloge. V vlažnih prostorih si Ebeco AB pridržuje pravico do polaganja novega kabla in nove talne obloge na že obstoječo, da ne poškoduje tesnilne plasti v tleh.

Ebeco AB zagotavlja 3 leta garancije za dobavljene termostate.

Garancija velja pod pogojem, da namestitev produktov izvede pooblaščen električar v skladu z veljavnimi predpisi in navodili za namestitev, ki jih izda Ebeco. Garancijsko potrdilo vključno s testno dokumentacijo mora biti v celoti izpolnjeno in podpisano s strani izvajalca, potrebno je priložiti specifikacijo materialov. Prav tako so potrebne slike celotnih produktov po namestitvi, vendar pred prekritjem. Alternativno se lahko predloži podrobna skica spojev in natančne lokacije konektorjev.

Podaljšana garancija se lahko uveljavlja samo pod pogojem, da je bil produkt nameščen z Ebeco termostatom.

Garancije ni možno uveljavljati, če je nepooblaščen električar izvedel namestitev ali spremembe oz. popravila. Prav tako garancija ne velja za napake, ki so posledica uporabe neustreznih materialov in talnih konstrukcij, ali pa kot posledica nepravilne vgradnje. Poleg tega ni krita škoda, povzročena z vandalizmom, ognjem, strelo ali vodo ter poškodbe povzročene zaradi brezbrižnosti, nenormalne uporabe ali zaradi nezgod.

V primerih, ko so materialne napake krite z garancijo, je potrebno Ebeco obvestiti pred izvajanjem kakršnih koli ukrepov.

Ko se vloži zahteva za uveljavljanje garancije, je potrebno predložiti garancijsko potrdilo s specifikacijo materialov ter izpolnjeno in podpisano testno dokumentacijo.

ebeco garancija 25 letPodaljšana garancijska doba z registracijo preko spletnega obrazca

Če vgradnjo produkta prijavite preko spletnega obrazca, lahko obdobje garancije za talno ogrevanje podaljšate na 25 let. Za termostate še vedno veljajo osnovni pogoji garancije. Vsa obvezna polja spletnega obrazca je potrebno pravilno izpolniti. Prijavo je potrebno izvesti najkasneje 3 mesece po datumu vgradnje.

Nanaša se na sledeče produkte:

Cable Kit 300
Cable Kit 200
Cable Kit 50
Thermoflex Kit 300
Thermoflex Kit 200
Foil Kit
Multiflex 20
Thermoflex 45
Cableflex

POGOJI GARANCIJE ZA NADZORNE ENOTE / TERMOSTATE

ebeco garancija 3 letaEbeco AB na izdelke zagotavlja 3-letno garancijo, ki pokriva materialne napake naših nadzornih enot. Garancija velja pod pogojem, da je namestitev izvedel pooblaščen električar v skladu z veljavnimi predpisi in navodili za namestitev, ki jih je izdal Ebeco.

Garancije ni možno uveljavljati, če je nepooblaščen električar izvedel namestitev ali spremembe oz. popravila. Prav tako garancija ne velja za napake, ki so posledica uporabe neustreznih materialov in talnih konstrukcij, ali pa kot posledica nepravilne vgradnje. Poleg tega ni krita škoda, povzročena z vandalizmom, ognjem, strelo ali vodo ter poškodbe povzročene zaradi brezbrižnosti, nenormalne uporabe ali zaradi nezgod.

V primerih, ko so materialne napake krite z garancijo, je potrebno Ebeco obvestiti pred izvajanjem kakršnih koli ukrepov.

Ko se vloži zahteva za uveljavljanje garancije, je potrebno predložiti garancijsko potrdilo s specifikacijo materialov ter izpolnjeno in podpisano testno dokumentacijo.

Nanaša se na sledeče produkte:

EB-Therm 800, vklj. tipalo
EB-Therm 355
EB-Therm 205
EB-Therm 55
Električne omarice za manjše napeljave
Električne omarice za večje napeljave
Časovnik